Archiwa kategorii: Uncategorized

Bezpieczeństwo osobiste dzieci

Bezpieczeństwo osobiste dzieci

Dnia 27.09.2017 roku dla Zespołu Szkół w Latowiczu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przeprowadziliśmy zajęcia z bezpieczeńśtwa osobistego dzieci i młodzieży. Zajęcia dotyczyły aktualnych zagrożeń (bezpieczeńśtwo osobiste dzieci).

Dużą uwagę poświęciliśmy takim zagadnieniom jak:

1) Obrona przed agresywnym psem. Konspekt zajęć obejmował, aż 4 warianty konfrontacji z psem.

2) Obrona przed porwaniem. Ponad 4000 rocznie dzieci jest w Polsce porywanych. Dlatego dokładnie przećwiczyliśmy różne schematy działania w takich sytuacjach.

3) Przetrwanie zamachu terrorystycznego.  Przedstawiliśmy różne rodzaje zamachów min. bombowy, aktywny strzelec, etc. Dzieci poznały różne metody zachowań podczas takich sytuacji. Wiedza przekazana dzieciom została sprawdzona w praktyce.

Bezpieczeństwo_dzieci
Bezpieczeństwo_dzieci: kiedy nie masz możliwości ucieczki …

4) Samoobrona. Młodzież poznała szereg zagadnień związanych z samoobroną. Od postawy w stosunku do osoby obcej jak również osoby agresywnej.  Dużą uwagę zwróciliśmy na aspekty prawne związane z tym tematem. Przedstawiliśmy praktyczne i intuicyjne metody zachowań podczas konfrontacji oraz różnych chwytów.

Nauka Strzelania

Nauka Strzelania

Zapraszamy wszystkich na naszą nową stronę dotyczącą szkoleń związanych ze strzelectwem. Powoli będziemy ją rozwijać.  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszych kursach.

Nauka Strzelania

Konwent Preppers

Filmik z 1 Konwentu Preppers (Szkolenie Preppers)

Szkolenie Preppersów (5-7.06.2015 roku w Warszawie)

Szkolenie Preppers miało za zadanie zintegrować środowisko Preppersów z całej Polski oraz Europy.  Oprócz walorów poznawczych każdy uczestnik miał wyjechać ze szkolenia z niezbędną wiedzą. Zakres szkoleniowy miał dać każdem preppersowi najbardziej potrzebną wiedzę pozwalającą przetrwać jemu i jego najbliższych.